Verhuur

De Benring beschikt over totaal 72 appartementen voor ouderen, verdeeld over het hele gebouw en de vleugels. Daarnaast zijn er 18 jongerenappartementen, gelegen in de aanleunwoningen die losliggen van De Benring. Zo is er een mix van diversiteit, levendigheid en sociale contacten.

Voor ouderen

Ouderen wonen steeds langer thuis, niemand krijgt zonder verpleegzorgindicatie nog intramurale zorg. Gevold: bejaardenhuizen-oude- stijl verliezen hun functie en lopen langzaam leeg. Wat nu? De gebouwen zijn vaak nog in prima staat, maar het gebruik ervan is achterhaald. Tijd voor een 2e jeugd! Zo ook De Benring. Hoe ziet dat eruit? We streven naar een mix van zelfstandig wonende vitale ouderen, zorgbehoevende mensen en (relatief) jonge mensen. Een mix die zorgt voor evenwicht en diversiteit, levendigheid en informele contacten met binnen en buiten. Een balans tussen dragen en vragen. Om dit te realiseren en in stand te houden worden woningen selectief toegewezen. Hiervoor is een Verhuurcommissie in het leven geroepen.

Voor jongeren

Er zijn 18 jongerenappartementen. Deze zijn gelegen in aanleunwoningen los van de Benring zelf en bestaan uit 2 verdiepingen. Er zijn zowel 2- als 3-kamer appartementen. In het huurcontract is een sociale inspanningsverplichting opgenomen, waarbij de huurder verplicht is om zich iedere kalendermaand 4 uur beschikbaar te stellen voor werkzaamheden op vrijwillige basis (in de zin dat de huurder hiervoor geen tegenprestatie ontvangt) in het naastgelegen Woonzorgcentrum De Benring.

Aanwijzing door verhuurcommissie

Aanwijzing door verhuurcommissie

Heeft u interesse in één van de appartementen of heeft u vragen rondom het wonen in de jongeren appartementen dan kunt u contact opnemen via verhuur@woonzorgcooperatievoorst.nl. Bent u al zeker van uw beslissing om te komen wonen bij De Benring dan doorloopt u onderstaande stappen!

Wij willen u vooraf op de hoogte stellen dat Verhuurcommissie elke aanmelding individueel in behandeling neemt. Tussen de vraag/aanvraag en een reactie kan enige tijd verstrijken. Wij nemen elke aanvraag serieus en nemen bepaalde criteria door.

Als wij nog vragen hebben betreffende uw aanvraag of uw aanvraag al aan de criteria voldoet dan nemen wij contact met u op! Hierna stellen wij u op de hoogte van de vervolg stappen. Alle toegestuurde gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen.

Wie zitten er in de Verhuurcommissie?
De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Woonzorgcoöperatie Voorst, coördinator de Benring en Habion.

© 2024 Woonzorgcoöperatie Voorst en Omgeving u.a. | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbs Up | Technische realisatie Sieronline B.V.